Skolaktiviteter

Vi erbjuder aktivitetsdagar med cirkus-workshops och show för skolbarn i alla åldrar. Ett unikt inslag som inspirerar och aktiverar barnen både mentalt och fysiskt.

De får handledning i de grundläggande stegen i varje moment och får sedan känna och prova på själva. Avslutningsvis får de se en show med demonstration av de moment de provat på.

Vanligtvis hanterar vi grupperna klassvis med en workshop på 45 - 60 minuter där de får prova på 4 - 5 olika aktiviteter.